Overig onderzoek pagina 2/2   vorige
Klik op de naam van het onderzoek voor detailinformatie.

Know-how binnen de EG
Sociale daling? Economische herstructurering en lagere middenklasse angst
Vermogensrechtelijke aspecten van splitsing van rechtspersonen en van andere samenwerkingsvormen
Contractuele verhoudingen in het giraal betalingsverkeer
Insolventie en fiscus
Wederkerige overeenkomsten en insolventie
Internationaal insolventierecht
Kredietopvraging en insolventie
Grondslagen en ontwikkelingen van het privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht
 
Aanmelden
Wilt u een onderzoek aanmelden voor opname in onze database? Klik hier en stuur een e-mail met de relevante gegevens.