Drs. G. Landheer (44)

Drs. G. Landheer heeft economie en rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (1986). Hij is afgestudeerd in 'Strategische investeringsbeslissingen vanuit technologisch perspectief'. Hij is in 2003 benoemd als lector Business Vitality aan de hogeschool INHOLLAND. Als lector geeft hij leiding aan het gelijknamige expertisecentrum. Hij is tevens werkzaam als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in ondernemingsvraagstukken van continuïteit, groei en expansie en discontinuïteit.

Het onderzoek van de heer Landheer richt zich op aspecten die invloed hebben op de vitaliteit, de veerkracht en de permanente vernieuwing van de onderneming als geheel. In dit relatief nieuwe gebied onderzoekt hij of en in welke mate ondernemingen hun organisatie tijdig kunnen aanpassen aan veranderingen, zonder daarbij risico's van discontinuïteit te lopen.

website