Doelstelling

Stichting CIRI is een stichting die als doel heeft het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar insolventies (faillissementen en surseances van betaling) en het beschikbaar stellen van informatie hierover.

Hiertoe onderhoudt zij een Centrum voor Informatie en Research over Insolventies (Stichting CIRI). CIRI streeft naar samenwerking met instellingen voor wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs alsmede met maatschappelijke organisaties en instellingen die een betrokkenheid hebben met het onderzoeksdomein.

De stichting richt zich op het initiëren en uitvoeren van gefinancierd onderzoek, zelfstandig en in samenwerking met andere instellingen en organisaties

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting CIRI
postbus 10
1500 EA, Zaandam

of per e-mail: info@ciri.nl