Prof.mr. B.T.M. Steins Bisschop

Prof.mr. B.T.M. Steins Bisschop heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (1974) en aan de New York University (1975). Hij is in 1991 gepromoveerd op 'de beperkte houdbaarheid van beschermings-maatregelen bij vijandige overnames van beursgenoteerde ondernemingen'. Hij is in 2000 benoemd aan de Nyenrode Universiteit. Hij is tevens werkzaam als advocaat sinds 1975 gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

Het onderzoek en de publicaties van Steins Bisschop richten zich op het terrein van het ondernemingsrecht in het algemeen. Recentelijk publiceerde hij over ontwikkelingen in corporate governance, de Code Tabaksblat en de vennootschapsrechtelijke aspecten van maatschappelijk ondernemen. In deze relatief nieuwe gebieden onderzoekt hij de aard en omvang van de (aangescherpte) rechten en verplichtingen van ondernemingen en hun 'stakeholders'.

website